dissabte, 12 de desembre de 2009

Demà és el gran dia!!Recordatori sobre la consulta

Pregunta:

ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?

QUI POT VOTAR?

Es crida a la participació a tots els residents empadronats al Papiol majors de 16 anys, el diumenge 13 de desembre del 2009.

1.COM ES VOTARÀ

Mitjançant vot secret dipositat en una urna.

2.POSSIBLES RESPOSTES.

SI – NO – BLANC

3. QUI PODRÀ VOTAR.

Totes les persones empadronades al Papiol que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

4. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I EDAT DELS ELECTORS.

Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents:

• Document Nacional d’Identitat.

• Passaport.

• Targeta de residència

Són els documents que segons la normativa vigent acrediten la identitat de les persones, malgrat que estiguin caducats.

5. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS.

• Si consta en el document identificatori l’adreça al municipi, queda acreditada.

• Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència

exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data

posterior a la del document identificatori, que acrediti legalment la residència: certificat

d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc. La seva enumeració exhaustiva

es farà properament.

dilluns, 7 de desembre de 2009

El Papiol ja està preparat pel 13D

Participa en el actes polític i cultural dels dies 8 i 10 de desembre i no t'oblidis de passar a votar el dia 13.

Recordeu que tenim un número de compte per tal de poder fer front a totes les despeses que aquesta consulta ha generat, ja que per exemple els cartells, diptics, papers informatius,... no surgeixen del no res malauradament.
Gràcies per la vostra ajuda!!

El nostre Num CC és :

EL PAPIOL DECIDEIX

Codi compte : 2100.0486.68.0200122657