dissabte, 12 de desembre de 2009

Demà és el gran dia!!Recordatori sobre la consulta

Pregunta:

ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?

QUI POT VOTAR?

Es crida a la participació a tots els residents empadronats al Papiol majors de 16 anys, el diumenge 13 de desembre del 2009.

1.COM ES VOTARÀ

Mitjançant vot secret dipositat en una urna.

2.POSSIBLES RESPOSTES.

SI – NO – BLANC

3. QUI PODRÀ VOTAR.

Totes les persones empadronades al Papiol que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

4. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I EDAT DELS ELECTORS.

Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents:

• Document Nacional d’Identitat.

• Passaport.

• Targeta de residència

Són els documents que segons la normativa vigent acrediten la identitat de les persones, malgrat que estiguin caducats.

5. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS.

• Si consta en el document identificatori l’adreça al municipi, queda acreditada.

• Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència

exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data

posterior a la del document identificatori, que acrediti legalment la residència: certificat

d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc. La seva enumeració exhaustiva

es farà properament.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada