dijous, 3 de desembre de 2009

Recordatori molt important !

Pregunta:
ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT,
DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?


QUI POT VOTAR?
Es crida a la participació a tots els residents empadronats al Papiol majors de 16 anys, el diumenge 13 de desembre del 2009.

1.COM ES VOTARÀ
Mitjançant vot secret dipositat en una urna.


2.POSSIBLES RESPOSTES.
SI – NO – BLANC


3. QUI PODRÀ VOTAR.
Totes les persones empadronades al Papiol que en data 13 de desembre del 2009 tinguin 16 anys.

4. COM S’ACREDITARÀ LA IDENTITAT I EDAT DELS ELECTORS.
Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents:
• Document Nacional d’Identitat.
• Passaport.
• Targeta de residència
Són els documents que segons la normativa vigent acrediten la identitat de les persones, malgrat que estiguin caducats.

5. COM S’ACREDITARÀ LA RESIDÈNCIA DELS ELECTORS.
• Si consta en el document identificatori l’adreça al municipi, queda acreditada.
• Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència
exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data
posterior a la del document identificatori, que acrediti legalment la residència: certificat
d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc. La seva enumeració exhaustiva
es farà properament.0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada